Podmínky použití

Tato služba, vyhrazená výhradně pro dospělou a varovanou veřejnost, nabízí filmy erotické povahy v souladu s platnými evropskými právními předpisy, které by mohly šokovat určité diváky.

Používáním našich stránek slavnostně prohlašujete, že:

Podle zákonů ve vaší zemi jste právně dospělí a že přístup k této službě povolují zákony vašeho státu. Byli jste předem varováni před pornografickou povahou této služby. Tento web používáte pro personaPro účely, aniž by byla jakkoli zapojena jakákoli soukromá společnost veřejného orgánu, kterou se zavazujete, že tuto stránku nesdělíte nezletilým.

Obsah těchto webových stránek slouží výhradně k rekreačním účelům. Jakékoli odkazy nebo podobnosti nebo odkazy na skutečná jména, názvy značek, produktů, společností, rozlišovacích znaků jsou zcela náhodné, nic, co by naznačovalo tyto konkrétní prostředky a používají se výhradně pro potřeby SCÉNÁŘE filmu. Názory a názory v nich vyjádřené jsou názory konkrétních řečníků a nemusí nutně představovat názory a názory iamsissy.com